Nieuw prijsmodel

Groothedde introduceert een nieuw prijsmodel.

 
Door een nieuwe opzet van de cursussen en onze organisatie kunnen cursussen tegen concurerrende tarieven worden aangeboden. De tariefstelling is afhankelijk van de lesmethode, aantal cursisten, locatie en programma.
 

Openleercentrum

 

Groepen

 

Privé of maatwerk