Case Stichting Halt

Stichting Halt Nederland gebruikt binnen de organisatie het systeem Aurah. AuraH is het bedrijfsprocessysteem van de Halt-sector. In deze applicatie worden gegevens van de jongeren, de gepleegde delicten, de organisatie en uitvoering van de Halt-afdoeningen en Stop-reacties geregistreerd. Groothedde opleidingen & kennismanagement heeft voor Halt Nederland een cursus op maat ontwikkeld en gegeven. Met behulp van o.a. draaitabellen werd op een slimme manier de informatie in de databases geanalyseerd en verwerkt in overzichten en grafieken.