Inhoud Word cursus

Elementaire Wordfuncties

 • Tekst invoeren, bewerken, opslaan en afdrukken
 • Symbolen en accenten invoegen
 • Het gebruiken van de spelling en grammaticacontrole
 • Afdrukvoorbeeld en afdrukken
 • Het kopiëren en verplaatsen van teksten
 • Het op verschillende manieren opvragen van informatie met de helpfunctie

 
Tekst opmaken

 • Veranderen van lettertype en grootte
 • Tekst accentueren

 
Tekst indelen

 • Uitlijnen van alinea's
 • Werken met tabulatorstops en het inspringen van tekst
 • Opsommingstekens en automatischte nummering instellen
 • Het veranderen van de regel en alinea-afstand

 
Document opmaken

 • Paginaweergave en het gebruik van een afdrukvoorbeeld
 • Instellen van marges, kop/voetteksten en paginanummering
 • Het werken en instellen van secties
 • Tekst in kolommen plaatsen

 
Tabellen

 • Een tabel maken, opmaken en bewerken

 
Grafisch

 • Het tekenen en invoegen van afbeeldingen